• Category : DỊCH VỤ

Một đánh giá thiết kế áp dụng phổ biến nhất cho các dự án xây dựng mới. Do các lỗi trong giai đoạn thiết kế là tốn kém nhất để khắc phục nên dịch vụ đánh giá thiết kế đảm bảo rằng thiết kế đáp ứng các mục tiêu chức năng, hiệu suất và chi phí dự định của dự án

Mục tiêu của đánh giá thiết kế chủ yếu là:

  • Nắm bắt sớm những mâu thuẫn và sự hòa hợp trong kiến trúc dự án và các ngành kỹ thuật khác.
  • Giới thiệu trung tâm dữ liệu và thực tiễn tốt nhất với việc vận hành và bảo trì.
  • Thực hiện thiết kế kĩ thuật mà không ảnh hưởng đến độ tin cậy.
  • Giảm chi phí và rủi ro của những thay đổi cần thiết sau này.