GIỚI THIỆU CHÚNG TÔI

Chúng tôi làm việc trên tinh thần tập thể
và chia sẻ kiến thức

TẦM NHÌN

Phap Duyen strives to become a top group in the region and in the world, of which the leading is the field of design and construction consultancy.

Ý nghĩa của tầm nhìn :

 • Chúng tôi muốn được khách hàng biết đến vì đã cung cấp các giải pháp sáng tạo giúp họ thành công hơn nữa.
 • PHD là nơi dành cho các nhân viên có đam mê có chỗ cho sự sáng tạo và tinh thần kinh doanh để làm cho PHD trở nên độc đáo.
 • Chúng tôi tập trung vào các lĩnh vực và thị trường nơi chúng tôi sẽ là người dẫn đầu.
 • Chúng tôi luôn duy trì sự kiến tạo tương lai qua những thành công của mình.

SỨ MỆNH

For customers: Phap Duyen brings customers satisfaction by developing and providing products and services with reasonable prices, good quality, safety and environmental friendliness.

For partners: Phap Duyen respects partners on the principle of winning together, mutual benefits, solidarity and sharing difficulties.

For society: Phap Duyen contributes to building a civilized society, sustainable development and environmentally friendly. Providing products associated with building a civilized community, a green living environment. Active participation contributes to social welfare.

For officials and employees: Phap Duyen respects the unique ego of each individual, giving each individual in the Company value of civilized and modern spirit, bearing Vietnamese culture. Ensuring to bring a full material life, high living standards, income and welfare are always improved, creating conditions for each individual to have the opportunity to show their talents and continuously improve.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sự xuất sắc

At Phap Duyen, we stand for excellence in everything we do

 • Chúng tôi giúp khách hàng của chúng tôi nâng tầm đẳng cấp trong lĩnh vực của họ.
 • Chúng tôi luôn khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới.
 • Chúng tôi luôn cố gắng không ngừng cải tiến kỹ năng và sự chuyên nghiệp của mình.

Sự đam mê

At Phap Duyen, we work with passion without obsession

 • Chúng tôi luôn thể hiện sự nhiệt tình trong công việc.
 • Chúng tôi tự hào về những gì chúng tôi đạt được cùng nhau.
 • Chúng tôi luôn cân bằng giữa yêu cầu của khách hàng, nhà đầu tư và nội lực của công ty.

Sự chính trực

At Phap Duyen, we walk our talk

 • Chúng tôi đối xử với nhau và các đối tác của chúng tôi với sự tin tưởng, công bằng và tôn trọng.
 • Chúng tôi tôn trọng các cam kết và giữ vững niềm tin của mình.
 • Chúng tôi luôn có tiếng nói chung, luôn đồng nhất quan điểm dù là đối với nội bộ công ty hay bên ngoài.

Sự trách nhiệm

At Phap Duyen, we feel responsible for our actions

 • Chúng tôi chú tâm đến tất cả những gì chúng tôi làm và nhận thức được kết quả và hậu quả có thể xảy ra.
 • Chúng tôi đưa ra quyết định và hiện thực hóa chúng.
 • Chúng tôi chia sẻ thông tin một cách cởi mở vì lợi ích của PHD.

Sự phản chiếu

At Phap Duyen, we cross borders

 • Chúng tôi luôn tôn trọng các ý kiến khác và thảo luận về chúng một cách cởi mở.
 • Chúng tôi hỗ trợ làm việc theo nhóm, trao đổi kiến thức và con người lẫn nhau bất kể biên giới, văn hóa, giới tính, phân khúc và cấp độ.