GIỚI THIỆU CHÚNG TÔI

Chúng tôi làm việc trên tinh thần tập thể
và chia sẻ kiến thức

Chairman

PHUC TRAN

Director

BINH DO

Structural Engineer

XUAN NGUYEN

EXPERT- Structural Engineer

Andreas Schreiber

Team Leader - Structural Engineer

HIEU NGUYEN

Architect

KHANH TRAN

Structural Engineer

KHOI NGUYEN

Structural Engineer

TRONG VO

Architect

TRUONG LE

Engineer Structural

TAI TRAN

Structural Engineer

NGUYET CHU

Interior Architect

VAN LUU

Structural Engineer

ANH TRAN

Admin

MAI NGUYEN