• Category : DỊCH VỤ

Thiết kế kết cấu công trình là một lĩnh vực chuyên môn cao của kỹ thuật dân dụng. Nó có thể được mô tả như một tập hợp các phương pháp hoặc công cụ được sử dụng để xác định các thông số kỹ thuật an toàn và kinh tế cho một kiến trúc và để đảm bảo rằng một kiến trúc được lên kế hoạch sẽ đủ mạnh để đảm bảo an toàn công trình. Các kỹ sư kết cấu tiến hành phân tích kết cấu để xác định những gì bên trong và bên ngoài có thể ảnh hưởng đến kết cấu, sau đó thiết kế một cấu trúc với các vật liệu và cốt thép phù hợp để đáp ứng các yêu cầu.

Có một mối quan hệ mạnh mẽ giữa các ngành chuyên nghiệp về kiến trúc và kỹ thuật kết cấu. Trong khi các kiến trúc sư thường được giao nhiệm vụ thiết kế các tính năng hấp dẫn trực quan của dự án, các kỹ sư kết cấu tập trung vào sức mạnh, độ bền và an toàn khi thiết kế một tòa nhà.

Dự án của chúng tôi