BƯỚC CHUẨN BỊ CẦN THIẾT

  • test :

Năm mới là dịp để bắt đầu những kế hoạch mới, dự định mới. Nhưng mọi việc sẽ không thể chạy suôn sẻ nếu không có một bước chuẩn bị tốt nhất có thể.Và niềm vui của công ty PhD khi được nhận giấy chứng nhận NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG nhà công nghiệp lên hạng II.

Đây là kết quả của sự nỗ lực của mọi thành viên của công ty để đạt được bước chuẩn bị cho năm mới.

Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng PHD
“Sống và làm việc từ trái tim”
Liên hệ   : info@phapduyen.vn
Chi nhánh          : 28 Thao Dien, District 2, Ho Chi Minh city
Trụ sở chinh   : 132 Nguyen Ba Tong, Ward 11, Tan Binh District, Ho Chi Minh city.

YOUR COMMENT